Книга
Джойленд¶
Кинг, Стивън¶
Година на издаване: 2013¶ г.
Издателство: Плеяда;София¶
ISBN: 9789544093358
Сигнатура: 820(73)/К54Сд
 Свободни екземпляри: 6