Столична библиотека
София, пл. „Славейков“ № 4
Тел. 02/8015 916;
E-mail: sb_obs@abv.bg