Книга
Преводачът на болести¶
Лахири, Джумпа¶
Година на издаване: 2010¶ г.
Издателство: Жанет 45;Пловдив¶
ISBN: 9789544916510
Сигнатура: 820(73)/Л28Дп
 Свободни екземпляри: 5