Книга
Играта на ангела¶
Сафон, Карлос Руис¶
Година на издаване: 2007¶ г.
Издателство: Изток-Запад;София¶
ISBN: 9789543216338
Сигнатура: 860/С20Ки
 Свободни екземпляри: 9