Книга
Играта на ангела¶
Руис Сафон, Карлос¶
Година на издаване: 2007¶ г.
Издателство: Изток-Запад;София¶
ISBN: 9789543216338
Сигнатура: 860/Р91Ки
 Свободни екземпляри: 7