Книга
Тайната градина¶
Бърнет, Франсис Ходжсън¶
Година на издаване: 1986¶ г.
Издателство: Отечество;София¶
Сигнатура: 820(73)/Б93-Фт
 Свободни екземпляри: 7