Книга
Баудолино¶
Еко, Умберто¶
Година на издаване: 2003¶ г.
Издателство: Бард;София¶
ISBN: 9545854219
Сигнатура: 850/Е43-Уб
 Свободни екземпляри: 11