Книга
Любов по време на холера¶
Гарсия Маркес, Габриел¶
Година на издаване: 1987¶ г.
Издателство: Народна култура;София¶
Сигнатура: 860(861)/Г23Гл
 Свободни екземпляри: 11