Книга
Сто години самота¶
Гарсия Маркес, Габриел¶
Година на издаване: 1978¶ г.
Издателство: ОФ;София¶
Сигнатура: 860(861)/Г23-Гс
 Свободни екземпляри: 9