Книга
Полет над кукувичето гнездо¶
Киси, Кен¶
Година на издаване: 1980¶ г.
Издателство: Народна култура;София¶
Сигнатура: 820(73)/К60-Кп
 Свободни екземпляри: 8