Книга
Девет разказа ; Семейство Глас¶
Селинджър, Джеръм Дейвид¶ Протохристова, Клео Стефанова¶
Година на издаване: 1985¶ г.
Издателство: Хр. Г. Данов;Пловдив¶
Сигнатура: 820(73)/С-31Дд
 Свободни екземпляри: 9